Washington Mutual (WAMU) SEC Filings

1/12/07  3/28/08WaMu Asset-Backed Certificates/WaMu Series 2007-HE1U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1385019 4/5/07  3/28/08WaMu Asset-Backed Certificates/WaMu Series 2007-HE2U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1389138

4/26/07  3/28/08WaMu Asset-Backed Certificates/WaMu Series 2007-HE3U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1397612 6/7/07  3/28/08WaMu Asset-Backed Certificates/WaMu Series 2007-HE4U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1401898

1/26/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR1U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1350323 8/21/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR10U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1370359

8/22/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR11U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1370360 9/25/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR12U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1374624

9/25/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR13U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1374625 10/23/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR14U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1374626

10/24/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR15U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1374627 11/17/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR16U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1379744

11/20/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR17U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1379745 12/19/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR18U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1383018

12/20/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR19U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1383019 2/3/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR2U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1350324

2/10/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR3U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1352798 3/31/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR4U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1355536

4/27/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR5U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1360258 6/2/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR6U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1364489

6/9/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR7U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1364476 6/30/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR8U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1367734

7/13/06  5/16/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2006-AR9U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1367735 1/19/07  3/28/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2007-HY1U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1385021

2/14/07  3/28/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2007-HY2U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1389140 2/23/07  3/28/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2007-HY3U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1389141

3/23/07  3/28/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2007-HY4U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1392110 4/24/07  3/28/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2007-HY5U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1396434

5/22/07  3/28/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2007-HY6U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1400091 6/22/07  3/28/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2007-HY7U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1402110

1/24/07  3/28/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2007-OA1U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1385020 2/21/07  3/28/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2007-OA2U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1389139

3/24/07  3/28/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2007-OA3U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1392111 4/25/07  3/28/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2007-OA4U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1396435 5/23/07  3/28/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2007-OA5U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1400092 6/25/07  3/28/08WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2007-OA6U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1402111

2/28/05  11/13/07WaMu Asset Acceptance CorpU.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1317069 2/11/00  11/9/07Wamu Partners II LPU.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1105038 1/14/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR1U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1314534 7/25/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR10U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1334142 8/24/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR11U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1337031 8/25/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR12U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1337123 10/24/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR13U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1342264 10/25/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR14U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1342368 11/21/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR15U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1345039 11/22/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR16U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1345116 12/19/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR17U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1347345 12/7/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR18U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1346065 12/14/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR19U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1346793 1/24/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR2U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1315296 2/22/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR3U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1318666 3/22/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR4U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1321432 4/22/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR5U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1324712 4/26/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR6U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1325096 6/22/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR7U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1331029 7/14/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR8U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1333176 7/20/05  3/30/06WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2005-AR9U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1333701 8/25/03  3/30/05Wamu Mortage Pass Thru Cert Ser 2003-S8U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1261237 2/24/03  3/30/05Wamu Mortage Pass Thru Cert Series 2003-Ar3U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1220366 12/19/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Thr Certs Ser 2003-Ar12U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1274023 7/23/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Cer Ser 2003-Ar8U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1256337 8/23/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Cert 2002-Ar10U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1182560 1/24/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates 2002-S1U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1165932 10/28/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates 2002-S7U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1201847 3/25/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass-Through Certificate Series 2002-Ar4U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1169893 10/27/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass-Through Certificates Ser 2003-S12U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1268291 11/9/01  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2001-Ar3U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1162063 8/27/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2002-Ar11U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1183265 9/20/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2002 Ar12U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1191294 9/24/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2002-Ar13U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1192220 9/23/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2002 Ar14U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1191853 10/23/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2002-Ar15U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1200829 10/24/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2002-Ar16U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1201113 10/23/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2002-Ar17U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1200828 2/26/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2002-S2U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1168244 5/24/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2002-S3U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1174299 9/24/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2002-S6U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1192222 1/27/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2003-Ar1U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1216057 3/20/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2003-Ar4U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1223995

4/23/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2003-Ar5U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1228782 5/21/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2003-Ar6U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1234822 3/25/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2003-S2U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1224460 4/23/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2003 S3U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1228787 5/22/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2003 S4U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1235349 7/22/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2003-S7U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1255906 2/11/04  3/30/05Wamu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-Ar1U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1279818 7/23/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2004-AR10U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1298239 8/23/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2004-AR11U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1301259 10/25/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2004-AR12U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1306918 11/22/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2004-AR13U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1309383 12/17/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2004-AR14U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1311881 4/28/04  3/30/05WAMU Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-AR2U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1288748 4/26/04  3/30/05Wamu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004 Ar-3U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1288639 5/21/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-AR4 [ formerly WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-CB1 ]U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1291435 5/21/04  3/30/05Wamu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2004-Ar5U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1291434 5/26/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-AR6U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1291950 6/23/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2004-AR7U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1295182 6/24/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2004-AR8U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1295374 7/22/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2004-AR9U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1298122 5/24/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-CB1U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1291463 6/22/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2004-CB2U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1294965 8/23/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2004-CB3U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1301258 10/25/04  5/27/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2004-CB4U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1306922 4/29/04  3/30/05Wamu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-Rs2U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1288883 5/25/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-S2U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1291737 6/23/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates/Series 2004-S3U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1295156 12/20/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Cert Ser 2002-Ar19U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1211522 2/24/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Cert Ser 2003-S1U.S. SEC Registrant

U.S. SEC # 1220308 12/19/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Cert Series 2002-S8U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1211244 9/22/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certs Ser 2003-Ar10U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1264256

9/22/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certs Ser 2003-S10U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1264257 10/23/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certs Ser 2003-S11U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1268053

9/22/03  3/30/05 Wamu Mortgage Pass Through Certs Ser 2003-S9U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1264258 5/22/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certs Series 2003-S5U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1235345

2/23/04  3/30/05Wamu Mortgage Pass Through Certs Series 2004-S1U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1281095 11/25/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Thru Certificates Series 2002-Ms8U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1207425

11/25/02  3/30/05Wamu Mortgage Pass Thru Certificates Series 2002-Ms9U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1207426 2/24/03  3/30/05Wamu Mortgage Pass-Thru Cert Series 2003-Ar2U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1220259

11/22/02  3/30/05Washington Mutual Mort Sec Corp Wamu Mo Pa Th Cer Se 02 Ar18U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1207209 6/21/02  3/30/05Washington Mutual Mort Sec Corp Wamu Mo Pa Th Ce Se 02 Ar7U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1176128

6/23/03  3/30/05Washington Mutual Mort Sec Corp Wamu Mo Pa Th Ce Se 03 S6U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1245821 7/26/02  3/30/05Washington Mutual Mort Sec Corp Wamu Mo Pa Th Ce Se 2002-Ar9U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1178854

7/26/02  3/30/05Washington Mutual Mort Sec Corp Wamu Mo Pa Th Ce Se 2002 S5U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1178842 8/22/03  3/30/05Washington Mutual Mort Sec Corp Wamu Mo Ps Th Ce Se 03 Ar9U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1261111

11/21/03  3/30/05Washington Mutual Mort Sec Corp Wamu Mo Ps Th Ce Se 03 S13U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1271056 6/23/03  3/30/05Washington Mutual Mort Sec Corp Wamu Mor Pas Th Ce Se 03 Ar7U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1245823

10/27/03  3/30/05Washington Mutual Mort Sec Corp Wamu Series 2003-Ar11U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1268283 2/25/02  3/30/05Washington Mutual Mort Sec Wamu Mor Pa Th Ce Se 2002 Ar2U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1168200

8/22/01  6/24/04Wamu Mor Pass Thru Cert Ser 2001-Ar1U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1157920 10/9/01  6/24/04Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2001-Ar2U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1160537

11/13/01  6/24/04Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2001-Ar4U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1162155 10/25/01  6/24/04Wamu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2001-S10U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1161529

11/28/01  6/24/04Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2001-S11U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1162828 2/22/02  6/24/04Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2002-Ar3U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1168097

4/27/01  6/24/04Wamu Mortgage Pass Through Cert Series 2001-5U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1139304 7/27/01  6/24/04Wamu Mortgage Pass Through Cert Series 2001-S8U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1145954

12/13/01  6/24/04Wamu Mortgage Pass Thru Certificate Series 2001-Ar6U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1163589 4/23/02  6/24/04Wamu Mortgage Pass Thru Certs Series 2002-ArsU.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1171948

5/24/02  3/31/03Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2002-S4U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1174300 6/27/03Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2003-Ar7U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1249359

12/7/01CSFB Mor Sec Corp Wamu Mor Bk Pa Thr Cer Ser 2001-Ar5U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1163340 5/13/99  11/13/00Wamu PartnersU.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1056574

5/21/04  3/30/05WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-CB1 [ now WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-AR4 ]U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1291435

3/25/03  3/30/05Wamu Mortgage Passs Through Certificates Series 2003-S2 [ now Wamu Mortgage Pass Through Certificates Series 2003-S2 ]U.S. SEC Registrant U.S. SEC # 1224460

16 Responses

 1. How could somebody find out if they’re compensation from Washington Mutual wrongful foreclosure stealing our home is in this list they don’t show names or addresses how do we find out if we were compensated

 2. There may be a ponyin all that pile.There are lots of WAMUentities,all devoted to collectinf fees and commiting fraud.WAMU Bank and FSB were in the FDIC Chase bonanza. Then there is another WAMU Bank and WAMU Bank fa (Association??) They got together with the Thrift Office and OCC to exchange legal names to confuse and corrupt.How about entities that did get their arms around billions WAMU Asset Acceptance and WAMU Mortgage Securities.Any reason they were kept on in business by the effete regulators?? What about the complicit FARM HOME LOAN Banks with billions in liens filed under UCC on Collateral consisting of LoanNotes/Mortgages..Anyone looking.?Even Sen.Chuck Schumer seems to have been “dissuaded”
  Have all the bits and pieces ever been assembled.from begining like American Bank? So long as every screwee does his own thing they will win because corrupt courts or not,they charge big for justice and billion dollar fines are petty cash for Jamie Dolan

 3. HERE IS EVERYTHING –ALL THE DOCS BETWEEN DOJ AND CHASE-INCLUDING THE LIST OF RMBS

  http://www.scribd.com/doc/186198378/THE-DOJ-CHASE-13-BILLION-SETTLEMENT-DOCS-NOV-2013

 4. MARCH 12 2012 OIG HUD AUDIT OF CHASE–NO EFFECTIVE CONTROLS OF FORECLOSURE PROCESS–NOTARIES PERFORMED ILLEGAL NOTARIZATIONS

  YOU MIGHT BE ABLE TO USE AS NEW EVIDENCE

  http://www.scribd.com/doc/85232926/CHASE-HAD-NO-EFFECTIVE-CONTROL-OVER-ITS-FORECLOSURE-PROCESSES-OIG-HUD-AUDIT-REPORT-ON-CHASE-MARCH-12-2012-NOTARIES-DID-ILLEGAL-NOTARIZATIONS

 5. Does anybody have any information on SEC filings by Sovereign Bank now owned by Satander? Thanks.

 6. I am trying to find WAMU securities filed in late 2007. Does anyone know if they were listed in trusts other than WAMU? We closed our loan 8/10/2007 so I am looking for a trust filed between August and December of 2007.

 7. WAMU AND NEW CENTURY/HOME123–DELAWARE LOCAL RULES FOR BANKRUPTCY COURT–IF YOU ARE GOING TO FILE AN AP THEN YOU NEED TO KNOW THESE

  http://www.scribd.com/doc/76291135/DELAWARE-BANKRUPTCY-COURT-LOCAL-RULES-2011-AP

 8. ABBY IN CA- several weeks back you posted that 3 (if I recall correctly) additional homeowner late-filed proofs of claim had been accepted in the New Century/Home123/TRS Holdings ch.11 in Delarware. Do you have a link to those complaints? Or your own complaints? We have spoken in the past. Thanks for your help.

 9. SEPT. 15 2011
  NOTE TO WAMU BORROWER VICTIMS- CHECK WITH AN ATTORNEY AS YOU MAY BE ABLE TO FILE A PROOF OF CLAIM (B10) FORM AND AN ADVERSARY PROCEEDING (AP) IN THEIR BANKRUPTCY IF YOU BELIEVE THERE WAS FRAUD REGARDING THE ORIGINATION OF YOUR LOAN–OR OTHER TILA, RESPA ETC VIOLATIONS.

  EVEN THO THEY ARE IN BANKRUPTCY, YOU MAY BE ABLE TO RE-COUP SOME $$.

  AN ADVERSARY PROCEEDING IS A LAWSUIT WITHIN THEIR BANKRUTPCY.

  SO CHECK WITH YOUR ATTORNEY ASAP.

  SEVERAL VICTIM-HOMEOWNERS HAVE OBTAINED SETTLEMENTS FROM THE NEW CENTURY BANKRUPTCY TRUSTEE BETWEEN 60k-85k CASH.. SEVERAL OTHERS ARE IN MEDIATION & SETTLEMENT TALKS. NEW CENTURY MORTGAGE IS ALSO IN BANKRUPTCY IN DELAWARE.

  SO JUST BECAUSE YOUR MORTGAGE LOAN COMPANY IS IN BANKRUPTCY, DOES NOT MEAN YOU CANNOT SUE THEM.

  DISCLAIMER: I AM NOT AN ATTORNEY AND NOT OFFERING LEGAL ADVICE OR ANY SERVICES. CONSULT WITH A COMPETENT ATTORNEY.

 10. WAMU VICTIMS–WAMU IN BANKRUPTCY IN DELAWARE (JUST AS NEW CENTURY AND HOME123 IS) AND AT EVERY HEARING WE HAVE HAD RECENTLY, THE THIRD CIRCUIT GROSSMAN PRECEDENTIAL DECISION (OF 2010) WHICH UPSET THE FRENVILLE 1984 DECISION IS DISCUSSED.

  WAMU VICTIMS MAY ENCOUNTER THIS SAME DISCUSSION IF YOU HAVE FILED ADVERSARY PROCEEDINGS OR PROOF OF CLAIMS UP IN THE WAMU BKR.

  GO HERE TO SEE THE GROSSMAN DECISION OF 2010:

  http://www.scribd.com/doc/55654735/2010-THIRD-CIRCUIT-OVERRULED-FRENVILLE-WITH-THE-GROSSMAN-CASE-BANKRUPTCY

 11. I am researching a loan from WAMU that was signed in October of 2007. The problem is that I cannot find any SEC filings from WAMU for any new Trusts after May or June of 2007. JPC did not officially take control until end of the 3rd quarter of 2008. WAMU continued writing loans through the end of 2007 and I believe 1st quarter of 2008. Who was in bed with WAMU during the interim? I have been searching everywhere and I just cannot seem to figure out where to look for the SEC files.

 12. WaMu shareholders appeal ruling on plan
  stumbleupon: WaMu shareholders appeal ruling on plan digg: US Works With Sudan Government Suspected Of Aiding Genocide reddit: WaMu shareholders appeal ruling on plan del.icio.us: WaMu shareholders appeal ruling on plan

  RANDALL CHASE | January 19, 2011 12:35 PM EST | AP

  DOVER, Del. — Washington Mutual Inc.’s shareholders are appealing a Delaware judge’s ruling that a legal settlement underlying the company’s reorganization plan is fair and reasonable.

  In court papers filed Wednesday, WaMu’s official committee of equity security holders questioned how the plan can be deemed fair when there is no evidence of any legal analysis of the claims being settled.

  The shareholders claim the bankruptcy judge substituted her own analysis about the claims instead of relying on the evidentiary record. They are seeking to bypass a federal district court and go directly by the Third Circuit appeals court.

  WaMu’s plan is based on the settlement of lawsuits stemming from the collapse of its flagship bank in 2008 and sale of its assets to JPMorgan Chase.

 13. …. and make sure to visit us at http://www.wamuloanfraud.com

  All things WAMU fraud 24/7!

  Welcome home!

 14. ALL YOU WAMU VICTIMS!!

  DISCUSS WITH YOUR ATTORNEYS ASAP ABOUT GOING AFTER WAMU IN THEIR BANKRUPTCY CASE IN DELAWARE.

  SOME PRO SE’S HAVE HAD SUCCESS GOING AFTER NEW CENTURY & HOME123 IN THEIR BANKRUPTCY IN DELAWARE AND HAVE EVEN GOTTEN CASH SETTLEMENTS OVER THE 50k RANGE AND DISCOVERY.

  MANY PRO SE’S FILE ADVERSARY PROCEEDINGS (AP) AGAINST NEW CENTURY AND OF COURSE FILED THE B10 CLAIM FORM. TALK TO YOUR ATTORNEY.

  PIERRE AUGUSTIN IS IN TRIAL UP THERE IN DELAWARE AGAINST NEW CENTURY.

  SO JUST BECAUSE THESE ORIGINATORS ARE IN BANKRUPTCY DOES NOT MEAN THERE IS NO CASH TO DIVIDE UP FOR CLAIMANTS.

Contribute to the discussion!

%d bloggers like this: